De waag in Leeuwarden

05-04-2019

In vroegere tijden werd dit gebouw gebruikt om producten te wegen,​ zoals vlees ​en kaas, maar in het bijzonder boter. Vandaar dat de Waag ook bekend staat als de 'Boterwaag'. De Waag is omstreeks 1590 gebouwd. Kun je het je voorstellen? Aan het einde van de Middeleeuwen, toen de Spanjaarden het hier nog voor het zeggen hadden. Meer dan 400 jaar geleden, de Gouden Eeuw ​moest nog beginnen, toen stond 'onze' Waag al trots te pronken in de Leeuwarder binnenstad.

Het gebouw heeft jaren dienst gedaan om zuivel te laten wegen, maar wist je ook dat de brandweer er een tijdje in gehuisvest is geweest? De Waag diende ook als repetitieruimte voor een ​muziekkorps en zelfs het Natuurhistorisch Museum heeft er ​tijdelijk onderdak gevonden.

Tot 1880 is ​De ​Waag in Leeuwarden in gebruik geweest om handelswaar te wegen, daarna gebruikten de mensen het ​beurs- en waaggebouw ​daarvoor, tegenwoordig beter bekend als de Openbare Bibliotheek (en de komende jaren de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân). Na de laatste restauratie werd het pinautomaat begin jaren 80 in de Waag geïnstalleerd en heeft heel Leeuwarden wel eens geld uit de muur van de Waag getrokken. ​Dat hadden ze in 1590 eens moeten zien!

Blogs voor ondernemers